Organisering, skötsel av och risktagande i ett företag, oftast med inslag av förändring eller utmaning och nya möjligheter.
I enlighet med United States Small Business Administration (SBA) är en liten företag en organisation som ägs och driver av en eller flera personer, som är ansvarig för den dagliga driftens ledning och har ett visst antal anställda och/eller inkomster som inte överstiger specifika gränser.
Gross Domestic Product (GDP) is a measure of a country's economic activity, representing the total value of all goods and services produced over a specific time period within a country's borders. It serves as a comprehensive scorecard of the nation's overall economic health.
Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.
En familj hovdjur, bestående av hästar, åsnor och zebror. Alla är uteslutande växtätare.
Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.