Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.
Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet.
Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.