En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Fragmentering av ffa njurstenar och gallstenar med laser. Litotripsin utförs oftast med en endoskopstyrd, pulserande färgämneslaser. Metoden är både säker och effektiv och används när utvändig chockvågslitotripsi inte är möjlig.
En serie tankar, bilder eller känslor som upplevs i sömnen och som inte hänger samman med det normala medvetandet i vaket tillstånd.
Ett näringsrikt livsmedel framställt genom koagulering av mjölk och avskiljande av mjölkens vassle.
Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.
Komplex, mental funktion som utgörs av fyra distinkta faser: 1) memorering eller inlärning, 2) retention eller minnesbehållning, 3) återkallande och 4) igenkännande. Kliniskt brukar man dela in minnet i omedelbart minne, korttidsminne ("närminne") och långtidsminne ("fjärrminne").
Den gren av den tillämpade psykologin som är inriktad på tillämpning av psykologiska principer och metoder i industriella sammanhang, inkluderande urval och utbildning av anställda, arbetsförhållanden osv.
Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i
Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Rymdfarares aktiviteter utanför rymdfarkosten.
Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.
Organiska föreningar som innehåller kvicksilver kopplat till en metylgrupp.
Tiden från 1501 till 1600.
Lagsport som utspelas som tävling mellan två lag på en rektangulär plan. Med amerikansk fotboll avses den variant av spelet som förekommer i Nordamerika och som inkluderar rugby. Icke-nordamerikansk fotboll ("soccer") räknas inte hit.
Ett växtsläkte (mango) inom familjen Anacardiaceae med välsmakande frukter.
Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.
En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.
Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.
Ett flyktigt, lättantändligt bränsle (bestående av flytande kolväten) som erhålls ur råolja genom destillation, polymerisering osv.
De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.