Studier i principerna för biblioteksadministration och -service.