Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.