Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning.