Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning.
Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.