Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning.
Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.
Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.