Ett system av fysiska måttenheter, där de grundläggande storheterna är längd, tid, massa, elektrisk ström, temperatur, ljusstyrka och ämnesmängd. Motsvarande måttenheter är meter, sekund, kilogram, ampere, kelvin, candela och mol. Systemet har av Allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence Générale des Poids et Mesures) givits officiell status och rekommenderats för universellt bruk.