Studier i principerna för biblioteksadministration och -service.
Ett system av fysiska måttenheter, där de grundläggande storheterna är längd, tid, massa, elektrisk ström, temperatur, ljusstyrka och ämnesmängd. Motsvarande måttenheter är meter, sekund, kilogram, ampere, kelvin, candela och mol. Systemet har av Allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence Générale des Poids et Mesures) givits officiell status och rekommenderats för universellt bruk.
Specialister i administrationen av bibliotek och bibliotekstjänster, med yrkesskicklighet i organiserande av material och personal, kunskaper i biblioteksfrågor och -rutiner, utveckling och förvaltande av bibliotekssamlingar och tillhandahållande av informationstjänster.
Mått på ett ledande materials förmåga att lagra elektrisk laddning.
Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.
Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.