Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.