Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.