En familj tricykliska kolväten som omfattar många av de vanligaste tricykliska antidepressiva medlen.