Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.