Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Bordetella.