Cyclonic StormsTyreotoxisk krisKatastroferVindNew OrleansLouisianaNatural DisastersVäderBiståndsarbeteKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.RegnKammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.SolaktivitetEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.MyanmarMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.RöstFenindionCulex: Ett myggsläkte tillhörande Culicidae som är vanligt förekommande i tropiska områden. Arter av detta släkte fungerar som vektorer för St. Louisencefalit och många andra sjukdomar hos människor och djur.HälsoinformationAbborrar: En allmän benämning på fiskar tillhörande familjen Percidae och ordningen Perciformes. Perca fluviatilis är vanlig abborre.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Loligo: Ett bläckfisksläkte av familjen Decapodiformes (tioarmade bläckfiskar) med spolformad kropp. De är väl undersökta och vanliga kustnära bläckfiskar i Atlanten och östra Stilla havet, men de olika arternas taxonomi är inte fastställd.UltraljudOryziasNitroföreningarCyprinidae: En familj sötvattenfiskar, omfattande karpar.Ikaros-proteinFiskerier: Fiskodlingsanläggningar.Forkhead-transkriptionsfaktorerHuggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.Alumföreningar: Aluminiumsulfatföreningar som används medicinskt som kärlsammandragande medel och som har många tillämpningar inom industrin. De har också utbredd användning vid olika inflammatoriska tillstånd inom v eterinärmedicin.T-lymfocyter, regulatoriskaGeninjektion: Teknik för att överföra DNA direkt till organeller genom att skjuta med DNA-klädda mikrokulor av guld eller volfram från en gaspistol ("gene gun") med helium som drivgas. Tekniken används bl a vid DNA -vaccinering, för att injicera guldpartiklar med DNA i epidermis.