H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.
'Vicia' är ett botaniskt släkte inom familjen ärtväxter (Fabaceae) som innehåller omkring 140 arter av klättrande eller upprätta, fleråriga örter. De är vanligtvis kända under det gemensamma namnet ärtörter och förekommer vildväxande över stora delar av världen. Många arter odlas som foder- eller grönsaker, exempelvis vickra (Vicia sativa) och ärtor (Vicia faba).
En färglös, brandfarlig vätska som används vid framställning av ättiksyra, parfymer och smakämnen. Det är också ett mellanled i alkohlmetabolismen. Det har allmänt narkotisk verkan och irriterar slemh innorna. Höga doser kan leda till döden genom andningsförlamning.
Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.
I can provide a medical definition for the use of "Robinia" in a single meaning, which refers to the tree species commonly known as Black Locust. While not typically used as a term in human medicine, its wood or extracts may have certain medicinal applications:
Ett släkte inom familjen Fabaceae (ärtväxter) vars frön används som föda. Den viktigaste arten är Lens culinaris.
I en enskild medicinsk betydelse kan "diynes" referera till en viss typ av organiska molekyler. Diyner är en speciell sorts kolföreningar som innehåller två trippelbindningar mellan kolatomer i sin struktur. Den allmänna formeln för en diyne är R-C≡C-C≡C-R, där R kan vara en hydrogenatom eller en organisk substituent. Diyner är av intresse inom den organiska kemin på grund av deras reaktivitet och potentialen som byggstenar för komplexa molekyler. Det är dock viktigt att specificera sammanhanget när man använder termen "diyne" eftersom det kan ha olika betydelser inom olika områden av vetenskapen.
Alkoholism, also known as alcohol use disorder (AUD), is a chronic relapsing condition characterized by the excessive and compulsive consumption of alcohol despite negative consequences to one's health, relationships, and daily life. The "medel mot," or medical treatment, for alcoholism typically involves a combination of behavioral therapies, medications, and support groups to help individuals manage their addiction, reduce alcohol consumption, and maintain sobriety. Common treatments include cognitive-behavioral therapy, motivational interviewing, medication-assisted treatment with drugs such as naltrexone or acamprosate, and participation in mutual-help groups like Alcoholics Anonymous. The specific treatment approach will vary depending on the individual's needs and circumstances.