Ett släkte gramnegativa, aeroba och fakultativt metylotrofa stavar som uppträder som enskilda individer eller i rosetter. Bakterierna är vanligtvis rörliga och kan påvisas i jord, damm, sötvatten, sjösediment, på löv, ris, i luft och i sjukhusmiljö.
Ett växtsläkte (gullregn) av familjen Fabaceae med hängande blomklasar..
Alla trädartade baljväxter eller träd av arten Acacia. De gummisorter och garvämnen som utvinns ur akacior kallas arabiskt gummi.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Ett växtsläkte (lupiner) av familjen Fabaceae som innehåller spartein, lupanin och andra lupinalkaloider.
En växtart (jordnöt) av familjen Fabaceae som ger frön (jordnötter), rika på protein, olja och lektiner.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Växters fortplantningsorgan.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Republik i norra Sydamerika, gränsande till Atlanten, Venezuela, Brasilien och Surinam. Landytan är 196 850 km2, och folkmängden uppgår till 702 000 invånare (2003). Huvudstad är Georgetown.
Surt vatten med pH 2.5 till 4.5, som förgiftar ekosystemet och inverkar negativt på växter, fiskar och däggdjur. Det förorsakas av industriella föroreningar, huvudsakligen svavel- och kväveoxider, som släpps ut i atmosfären och återvänder till jorden i form av surt regn.