CorsiaceaeEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.OrchidaceaeLiliaceae: En familj enhjärtbladiga växter (liljeväxter) inom ordningen Liliales. Vissa botanister delar in familjen i andra familjer, såsom Convallariaceae, Hyacinthaceae och Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, som har inre fruktämnen, omfattar Crinum, Galanthus, Lycoris och Narcissus, och är kända för att innehålla Amaryllidaceae-alkaloider.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Genes, ChloroplastHälsoinformationMonimiaceae: En växtfamilj (boldoväxter) inom ordningen Laurales, underklassen Magnoliidae och klassen Magnoliopsida.Magnoliaväxter: En växtfamilj (magnoliaväxter) inom ordningen Magnoliales och klassen Magnoliopsida. Familjen omfattar träd och buskar med långsmala, konformade blomställningar med väldoftande blommor som har sex kronblad och ett flertal spiralväxande ståndare.AnnonaceaeCalycanthaceaeWinteraceaeGömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).