Medfödd missbildning i form av ett perforerat muskulärt membran i (vänstra) förmaket, som delar förmaket i en övre och en nedre kammare, så att hjärtat synes ha tre förmak.
Medfödd missbildning av trikuspidalklaffen, där septum- och bakflikarna är fästa vid högra kammarens vägg.
Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.
De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.