Clonorchis sinensis: En art trematodmaskar av familjen Opisthorchidae. Vissa källor hänför släktet till Opisthorchis. Den är vanlig i Kina och andra asiatiska länder. Snäckor och fiskar är mellanvärdar.Clonorchiasis: Infektion i gallgångarna, orsakad av levermasken Clonorchis sinensis, även kallad Opisthorchis sinensis. Infektionen kan leda till inflammation i gallvägarna, tillväxt av gallvägsepitel, fortskridande portal fibros och ibland gallgångskarcinom. Spridning till levern kan ge fettvävnad och cirros (skrumplever).OpisthorchisSugmaskinfektionerMetacercariaeOpisthorchiasisHeterophyidae: En familj inälvsmaskar inom klassen Trematoda som finns hos djur och människor. Några av släktena är Heterphyes, Metagonimus, Cryptocotyle, Stellantchasmus och Euryhelmis.Korea: Fram till slutet av andra världskriget ett oberoende kungadöme. Landet utgörs av den koreanska halvön i Ostasien, söder om Kina. Efter andra världskriget delades landet i två delar: Nordkorea och Sydkorea.TrematodaPrazikvantelParasitäggantalMask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Kolecystolitiasis: Förekomst av gallsten i gallblåsan.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Angelica sinensisApelsinCamellia sinensisMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Plattmask, medel mot: Preparat för behandling av plattmaskinfektioner hos människa och djur.OsmeriformesCellofan: Allmän benämning på en folie framställd av trämassa genom en viskosprocess. Den utgörs av en tunn, genomskinlig film av regenererad cellulosa, är fuktbeständig och ibland färgad, och används huvudsakl igen som skyddsfolie för livsmedel eller dialyspåsar.Livsmedelsparasitologi: Förekomst av parasiter i mat och livsmedelsprodukter. För bakterier, virus och svampar används termen livsmedelsmikrobiologi.FenylendiaminerMaskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.ParasitologiTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Gallgångar i levern: Ductus hepaticus dexter och ductus hepaticus sinister (den högra resp. vänstra levergången).AvföringCordycepsFisksjukdomar: Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.Anisakis: Ett släkte nematoder av familjen Ascaridoidea. Maskarna kan förekomma i magen på marina djur och fåglar. Infektion hos människa beror på konsumtion av rå fisk innehållande larver.Anisakiasis: Infektion med rundmaskar av släktet Anisakis. Infektion hos människa orsakas av konsumtion av fisk innehållande rundmasklarver.Ascaridoidea: En överordnad familj av nematodmaskar med sammansatt muskulatur. Ett typiskt kännetecken hos dessa organismer är att de har tre tydliga läppar runt munnen.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Ascarididainfektioner: Infektioner orsakade av nematoder av ordningen Ascaridida.SalmoniformerAckrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA): En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.Tungmetaller: Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.ParasiterKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Atlaser, principer: Samlingar av kartor eller planscher. Kartböcker.Anatomisk avbildningUlnarartär