Chrysanthemum: Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).PyrethrumViroiderCarlavirus: En grupp växtvirus med något böjliga filament, som ofta överförs av bladlöss på ett icke-permanent sätt.Asteraceae: Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.Mesophyll CellsBlommor: Växters fortplantningsorgan.TrädgårdsskötselElektrisk utrustning och tillbehörJournaler och intyg, principer: Skriftliga utfästelser om något förhållandes autenticitet.Datorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.Inredning och möblering: Planering av möblering och utsmyckning av inre arkitektoniska miljöer.Hordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.Williams syndromCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Bröd: Bakad och ofta jäst livsmedelsprodukt tillverkad av mjöl och vätska. Bröd i olika former har varit ett väsentligt livsmedel sedan förhistorisk tid.TextilierAchaete-Scute Complex Genome RegionEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.NålsticksskadorLonicera: Ett växtsläkte (tryar) av familjen Caprifoliaceae. Växterna innehåller iridoidglukosider. Två välkända arter är kaprifol och vildkaprifol.Klorogensyra: En naturligt förekommande fenolsyra som motverkar karcinogener. Den har också visat sig kunna förhindra oxidativ stress hos råttor, framkallad av paraquat.Iridoid GlucosidesIridoider: En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).RhodiolaPosters as TopicPosterKongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Audiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.Utställningar, principer: Såväl förevisande av föremål som själva föremålen.Garvning: En metod för beredning av djurhudar genom kemisk behandling (bl a med vegetabiliska tanniner, metallsulfater och svavlade fenolföreningar eller syntaner), i syfte att göra dem beständiga mot biologisk nedbrytning, och därefter behandling med fetter och oljor för att göra dem smidiga.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Tjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Libanon: Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.Kristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.RosaRenhållningsreceptorer, klass FHallux valgus: Tillstånd där stortån är vriden i sidled mot den andra tån, varvid den deformerade och utstickande metatarsofalangealleden täcks av valkar, slemsäck eller bunio.Framfot hos människa: Den främre delen av foten, omfattande mellanfotsbenen (metatarsalbenen) och tåbenen (falangerna).Metatarsalben: Mellanfotens fem långa ben, som bildar leder med fotvristbenen upptill och tårnas falangealben nederst.Metatarsofalangealled: Leden mellan ett mellanfotsben och ett tåben.OsteotomiHallux rigidus: Ett tillstånd orsakat av artros i stortåns metatarsofalangealled, med smärta och begränsad dorsiflexion, men relativt opåverkad plantarflexion.Civilisation: Samhälle eller samhällsform som utvecklats genom mänsklig aktivitet.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Arkeologi: Läran om forntiden.Begravning: En oftast ceremoniell eller rituell akt, som innebär det slutgiltiga omhändertagandet av en avliden, genom gravsättning i jord, placering i gravkammare, gravsätting till sjös eller kremering. Begravni ngstraditionerna är uråldriga och tvärkulturella.VitisMålningarPsykoanalysExistentialism: Filosofi som bygger på analys av individens tillvaro i världen och förfäktar att människans existens inte till fullo kan förklaras vetenskapligt. Likaså framhävs individens frihet och ansvar, samt att varje individs religiösa och etiska erfarenheter är unika. Existentialismen ägnar sig även åt analys av subjektiva fenomen som ängslan, skuldkänsla och lidande.