Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).
Pyrethrum är ett naturligt extrakt som utvinns från blommorna av två växtarter inom släktet Chrysanthemum, C. coccineum och C. cinarariaefolium. Det innehåller pyretriner, kemiska ämnen som är giftiga för insekter och används kommersiellt som ett insektsmedel. Pyrethrum verkar genom att störa nervsignalsystemet hos insekter och orsakar paralys och död. Det är särskilt effektivt mot flygande insekter och används ofta i sprayer, fogmedel och andra former av insektbekämpning. Pyrethrum betraktas som relativt miljövänligt eftersom det snabbt bryts ned i naturen och är mindre giftigt för djur och människor än många syntetiska insektsmedel.
En viroid är ett smittagent som består av en cirkulär, enkelsträngad RNA-molekyl utan egen kapselform eller proteinkapsid. Viroider replikerar sig genom att använda värdcellens ribosomer och RNA-polymeras. De kan orsaka sjukdomar hos växter, men de saknar kodningskapacitet för proteinproduktion. Istället parasiterar de på värdcellens proteinsyntesapparat för att replikera sig och sprida sig till andra celler.
En grupp växtvirus med något böjliga filament, som ofta överförs av bladlöss på ett icke-permanent sätt.
Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.
Mesophyll cells are photosynthetic cells found in the interior tissue (mesophyll) of a leaf, which is responsible for most of the leaf's photosynthesis. These cells can be divided into two types: palisade mesophyll cells and spongy mesophyll cells.
Växters fortplantningsorgan.