CatharanthusSekologanin-tryptaminalkaloiderVinkaalkaloiderKol-kvävelyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kvävebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Undergrupper är ammoniaklyaser, amidinlyaser, aminlyaser och andra kol-kvävelyaser. EC 4.3.Indolalkaloider: En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.Iridoid GlucosidesVincaIridoider: En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).VäxtbladAlkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Mesophyll CellsVäxtkomponenter, ovanför jordytaVinblastinAromatiska L-aminosyradekarboxylaser: En grupp enzymer med bred specificitet. Enzymerna dekarboxylerar en rad aromatiska aminosyror, inklusive dopa (dopadekarboxylas), tryptofan och hydroxitryptofan. EC 4.1.1.28.Fytoplasma: Ett släkte små bakterier inom familjen Acholeplasmataceae som ansamlas i sildelarna i infekterade växters kärlsträngar och orsakar gulnande, fyllodi (förgröning) och häxkvastar. Organismerna saknar cellvägg och motsvarar sålunda mykoplasma hos djur. Ett hundratal olika insektsarter kan överföra smittämnet.Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.OxylipinerVäxtproteinerCyklopentaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.VäxterInformationstjänster: Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtrötterLäkemedelsinformation: Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Västafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.Medicin i konstenVästafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.AtlantöarnaBlommor: Växters fortplantningsorgan.Mauretanien: Republik i Västafrika, mellan Mali och Atlanten. I norr ligger Algeriet, och i söder Senegal. Landets yta är 1 030 700 km2, och folkmängden uppgår till knappt 3,3 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Nouakchott.Falconiformes: En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.Farmakognosi: Läran om beredning av läkemedel från naturliga råvaror, så som växter, djur, mineral och andra ämnen som ingår i "materia medica". Terapeutiskt bruk av växter är fytoterapi (växtterapi).Atropa belladona: En art av familjen potatisväxter (Solanaceae) som producerar atropin, skopolamin och andra alkaloider, vilka används som muskarinreceptorblockerare. Växten kan bli 2 m hög, har brunlila blommor och svarta bär. Syn. belladonna.TaxaceaeVallmoKinabarksalkaloider: Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).Belladonnaalkaloider: Alkaloider från olika växter, men särskilt från belladonna (Atropa belladona). Atropin, hyoscyamin och skopolamin är välkända muskarinreceptorblockerare med mångsidig farmakologisk verkan. De används huvudsakligen som kramplösande medel.OleanderväxterFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Frukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Amidsyntaser: Enzym som katalyserar bindningen av ammoniak eller någon amid till en annan molekyl, där länken utgörs av en kol-kvävebindning. EC 6.3.1.GrönsakerFragaria: Ett växtsläkte med ätliga frukter (smultron), tillhörande familjen Rosaceae.SimuliidaeVäxtextraktMedicine, HerbalLäkareFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.SydafrikaNaturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Växtberedningar