Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kvävebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Undergrupper är ammoniaklyaser, amidinlyaser, aminlyaser och andra kol-kvävelyaser. EC 4.3.
En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
En grupp enzymer med bred specificitet. Enzymerna dekarboxylerar en rad aromatiska aminosyror, inklusive dopa (dopadekarboxylas), tryptofan och hydroxitryptofan. EC 4.1.1.28.
Ett släkte små bakterier inom familjen Acholeplasmataceae som ansamlas i sildelarna i infekterade växters kärlsträngar och orsakar gulnande, fyllodi (förgröning) och häxkvastar. Organismerna saknar cellvägg och motsvarar sålunda mykoplasma hos djur. Ett hundratal olika insektsarter kan överföra smittämnet.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.
Arvsmassan hos växter.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.
Växters fortplantningsorgan.
Republik i Västafrika, mellan Mali och Atlanten. I norr ligger Algeriet, och i söder Senegal. Landets yta är 1 030 700 km2, och folkmängden uppgår till knappt 3,3 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Nouakchott.
En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.
Läran om beredning av läkemedel från naturliga råvaror, så som växter, djur, mineral och andra ämnen som ingår i "materia medica". Terapeutiskt bruk av växter är fytoterapi (växtterapi).
En art av familjen potatisväxter (Solanaceae) som producerar atropin, skopolamin och andra alkaloider, vilka används som muskarinreceptorblockerare. Växten kan bli 2 m hög, har brunlila blommor och svarta bär. Syn. belladonna.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Alkaloider från olika växter, men särskilt från belladonna (Atropa belladona). Atropin, hyoscyamin och skopolamin är välkända muskarinreceptorblockerare med mångsidig farmakologisk verkan. De används huvudsakligen som kramplösande medel.
Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Enzym som katalyserar bindningen av ammoniak eller någon amid till en annan molekyl, där länken utgörs av en kol-kvävebindning. EC 6.3.1.
Ett växtsläkte med ätliga frukter (smultron), tillhörande familjen Rosaceae.
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.