En underordning av protozoer tillhörande klassen Lobosea.