Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Amningssvårigheter: Störningar i fråga om mjölkutsöndring hos båda könen, och inte nödvändigtvis relaterade till graviditet.JärnvägarMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.TransportLaktos: En disackarid av glukos och galaktos i mjölk från människor och kor. Social MediaTandfyllningar: Tandlagningar av metall, porslin eller plastmaterial, tillverkade för att passa i en preparerad kavitet och sedan cementeras fast i tanden. "Onlay"-lagningar läggs ovanpå bettytan på en tand eller flera. De hålls på plats genom friktion eller på mekanisk väg.BloggingHörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.Inläggsgjutvax: Blandning av flera dentalvaxer, innehållande t ex paraffinvax, ceresin, bivax, hartser och andra naturliga och syntetiska vaxsorter. Det används för utformning av mallar för tillverkning av bl a delar av löstagbara tandproteser.Social NetworkingHörsel: Ljudförnimmelse.Blåbärsbuske: Ett flertal växtarter inom familjen Vaccinium, kända för sina ätliga frukter (blåbär).AnanasSpecialkost: Livsmedel och drycker som beretts för speciella behov, som t ex barnmat.BreakfastPerseaSnacksBromelainer: Proteinnedbrytande enzymer från frukten och stammen på ananas. Man skiljer på fruktbromelain och stambromelain. De har antiinflammatorisk verkan, som kvarstår också sedan frukten mognat.