Biografi med förteckning över den omskrivna personens arbeten.
Biografi inkluderande en förteckning över den omskrivna personens arbeten.