Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.
Borttagning av ansamlingar av underhudsfett genom sugkyrettage eller kanylering i kosmetiskt syfte vid fetma eller andra tillstånd där estetiska åtgärder eftersträvas.
Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.
Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.