5,6-dihydro-9,10-dimetoxibenso[g][1,3]bensodioxolo[5,6-a]kinoliziniumhydroxid. En alkaloid från Hydrastis canadensis (familjen Berberidaceae) och flera arter av släktet Berberis. Substansen är giftig, men har använts för behandling av parasit- och svampinfektioner och (bakteriella) diarreer.
Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Ett växtsläkte av familjen Ranunculaceae. Växterna innehåller berberin.
Alkaloider typiska för arter av magnoliasläktet (Magnoliidae).
Ett släkte mögelsvampar tillhörande familjen Clavicipitaceae, av ordningen Hypocreales. De parasiterar på olika grässorter. Deras sklerotier innehåller flera giftiga alkaloider. Claviceps purpurea i r åg ger upphov till ergotism.