En grupp bensenföreningar, varav vissa är mycket giftiga, t ex "BZ" (3-kinuklidinylbensilat; CAS-nr 6581-06-2)