Teknik för registrering av de rörelser i kroppen som framkallas av ballistiska krafter från hjärtslagen och variationer i blodflödet genom de stora blodkärlen. Dessa ytterst små rörelser omvandlas til l elektriska impulser som sedan förstärks och registreras med hjälp av därför avsedd apparatur, t ex en vanlig elektrokardiograf.