Bakteriologi: Läran om bakterierna.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.Bakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Terminologi, principerAchromobacterMikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Periapikal abscessBakteriologiska teknikerBakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Peptostreptococcus1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Varböld: Varbildning, varansamling.Lungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.Parodontal abscessFusobacterium: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier som finns i kroppshålor hos människor och andra djur. De bildar inte endosporer. Vissa arter är patogena och kan ge variga eller nekrotiska infektioner.Aseptik: Metoder för att förhindra förorening av en utsatt kroppsdel med sjukdomsalstrande mikroorganismer. Syn. asepsis.Laboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.UpphostningStreptococcusSarcinaMicrococcus: Ett släkte grampositiva, runda bakterier som förekommer i jord och sötvatten, och ofta på huden hos människor och djur.TandköttsinflammationVeillonellaBacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.PrevotellaAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.ProteusStafylokockAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Kallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.Datorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.SalmonellaArthrobacter: Ett släkte icke-sporbildande jordbakterier med stav/kockform.Corynebacterium: Ett släkte icke-sporbildande bakterier med stor utbredning i naturen. Bakterierna uppträder i form av raka eller svagt böjda stavar och är kända parasiter och sjukdomsalstrare hos människor och djur.Enterobacteriaceae: En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.AvföringBacteroides: Ett släkte gramnegativa, anaeroba och stavformade bakterier. Dess medlemmar finns normalt i munhålan, luftvägarna, tarmarna och det urogenitala systemet hos människor, djur och insekter. Vissa arter k an vara patogena.ProvhanteringPubliceringVattenmikrobiologiMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.Staphylococcus aureusGramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.MeSH: Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA. Subject Headings