Tre cellkärnor under den dorsala ytan av den mot rostrum liggande delen av talamus.
Små, icke-specifika nervceller som är spridda i den periventrikulära grå substansen som skiljer den mediala delen av talamus från den tredje ventrikelns ependym. Gruppen omfattar den paraventrikulära kärnan, den parateniala kärnan, nucleus reuniens, den romboidala kärnan och den subfascikulära kärnan.
Den största av talamus mittkärnor. Den har omfattande förbindelser med de flesta övriga talamuskärnorna.
Cellgrupper i talamus inre märglamina. De omfattar en rostral del med de paracentrala, central-latgerala, central-dorsala och central-mediala kärnorna, och en kaudal del, med centromediana och parafascikulära kärnor.
En smal strimma av grupperade celler på talamus dorsomediala yta. Den utgörs av den dorsal sidokärnan, den bakre sidokärnan och pulvinarkärnorna.
En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.