En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.