I en enskild mening kan 'Aziriner' definieras som en typ av organisk förening som innehåller en azirinring, det vill säga en cyklisk kolv med två kolatomer och en kväveatom. Azirinringen har en dubbelbindning mellan de två kolatomerna och en dubbelbindning mellan kolatomen och kväveatomens närliggande kolatom. Dessa föreningar är relativt sällsynta och kan vara instabila, men de har studerats för sin potential att användas i organisk syntes och som byggstenar i läkemedelsmolekyler.