Sådana faktorer, som t ex skillnader i språkliga, sociala eller kulturella förhållanden, som är till hinder för ett meningsfullt utbyte av idéer mellan individer eller grupper.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.