Asteraceae: Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.SenecioBaccharisRöllekaVernoniaMalört: Ett släkte blommande örter omfattande bl a malört (A. absinthium), strandmalört (A. maritima) och gråbo (A. vulgaris), från vilka fås santonin. Oljan från malört (absint), förr en vanlig brännvinskryd da, innehåller nervgifterna 1-tujon och d-isotujon.TagetesErigeronTragopogonCentaurea: Ett växtsläkte (klintar) inom familjen Asteraceae. Växterna innehåller 5-metyl-8-hydroxykumarin. De vanligaste arterna i Sverige är blåklint, rödklint och väddklint.SkärorSesquiterpenes, GermacraneHelichrysum: Ett växtsläkte (hedblomster) i familjen Asteraceae. Växterna innehåller chalkon, helikrysetin, arenarin och flamin. H. arenarium (evighetsblomma, gyllene kattfot) är den enda arten i Sverige.Mikania: Ett växtsläkte av familjen Asteraceae. Växterna innehåller skandenolid (ett seskviterpenlakton) och germakranolider.AsterSonchusArctium: Ett växtsläkte (kardborre) inom familjen Asteraceae. Frön innehåller arktiin (lignaner).Växtkomponenter, ovanför jordytaChrysanthemum: Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).VäxtextraktBolltistelPolyploidiTaraxacumVäxt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.FibblaEuphorbiaceae: Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.InflorescenceMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Blommor: Växters fortplantningsorgan.Helianthus: Ett släkte högväxta örtväxter (solrosor) tillhörande Compositae. Fröna ger olja och används som föda och djurfoder. Rötterna av H. tuberosum (jordärtskocka) är ätliga.SolidagoSeskviterpenerOljor, flyktigaEupatorium: Ett växtsläkte (flocklar) inom familjen Asteraceae. Endast arten E. cannabinum (hampflockel) förekommer i Sverige.AFLP-analysFolkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Self-Incompatibility in Flowering PlantsAtlantöarnaKloroplast-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.CykloheptanerFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Plant WeedsSaussureaArtemisia annuaCarthamus tinctoriusAfrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.TanacetumEtnobotanik: Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.Sesquiterpenes, GuaianeDiploidi: Kromosomuppsättningen i somatiska celler, där alla kromosomtyper förekommer parvis. Detta symboliseras med 2N eller 2X.WedeliaApomixisFlaveria: Ett växtsläkte inom familjen Asteraceae som används för molekylärgenetiska studier i växtfysiologi och växtutveckling.BurseraceaeTephritidaeAcaricidesCikoria: Perenn växt (Cichorium intybus) av familjen Asteraceae med kraftig rot och ljusblå blommor. De unga bladen används som salladsblad, och den torkade, rostade och malda roten används som kaffesubstitut.Etnofarmakologi: Läran om bruk och effekter av läkemedel, ffa växtmediciner, som är speciella för en viss folkgrupp eller etnisk grupp.AmbrosiaTetraploidyRibosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).