En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.