Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.