Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.
Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.