En överordnad familj av nematodmaskar med sammansatt muskulatur. Ett typiskt kännetecken hos dessa organismer är att de har tre tydliga läppar runt munnen.