Ett enzym som katalyserar omvandlingen av N-formyl-L-kynurenin och vatten till format och L-kynurenin. Det verkar också på andra aromatiska formylaminer. EC 3.5.1.9.