Arachis hypogaea: En växtart (jordnöt) av familjen Fabaceae som ger frön (jordnötter), rika på protein, olja och lektiner.Jordnöttsagglutinin: Lektin som renframställs från jordnötter (Arachis hypogaea). Det binder till svagt differentierade celler och slutdifferentierade celler, och används inom cellseparationsteknik.2S Albumins, PlantLektiner: Proteiner med den gemensamma egenskapen att de binder till kolhydrater. Somliga antikroppar och kolhydratomsättande enzymer binder också till kolhydrater, men räknas inte som lektiner. Växtlektiner är kolhydratbindande proteiner som främst identifierats genom sin hemagglutinerande verkan (hemagglutininer). Det finns dock en rad olika lektiner även i djurvärlden med en mängd funktioner förknippade med specifik kolhydratbindning.VäxtlektinerVäxt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Plant StructuresGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Glykokonjugater: Kolhydrater med kovalent bindning till en icke-sockerdel (lipid eller protein). De viktigaste glykokonjugaten är glykoproteiner, glykopeptider, glykoglykaner, glykolipider och lipopolysackarider.Uttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.VäxtproteinerTrypsinhämmareVäxtrötterNötterKokos: Tropisk palm (Cocus nucifera) av familjen Arecaceae som ger stora, ätliga frukter (kokusnötter) med hårt skal, av vilka också olja och fibrer bereds.Hawaii: En ögrupp i Polynesien mitt i Stilla havet, med åtta större och 114 mindre öar, huvudsakligen uppbyggda av vulkanism eller koraller. Hawaii utgör en av USAs 50 stater. Landytan är 16 636 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1, 2 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Honolulu.SnacksSmakDahliaBlommor: Växters fortplantningsorgan.Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Finnar: Kronisk inflammation av hudens talgkörtlar med förhöjd utsöndring av talg. Sjukdomens kännetecken är bl a porrmaskar. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men ärftlighet och åldern kan vara bidragande faktorer.Skönhet: Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.Propionibacterium acnesTvångsbeteende: Behovet av att ständigt upprepa en handling utan egentlig mening. Det rör sig oftast om någon obetydlig och begränsad, närmast rituell handling, som dock inte är störande på ett patologiskt sätt. Som tvångshandlingar räknas bl a att tvinna håret, att ständigt kontrollera något, att inte vilja ta emot växelmynt, att rätta till tavlor osv.SkönhetskulturRosmarinusDiterperner, abietanSkvalenNelumboDaggkåpaMatricaria: Ett växtsläkte (kamomiller) av familjen Asteraceae. Växterna liknar örter av baldersbråsläktet (Tripleurospermum), renfana (Tanacetum) och kullasläktet (Anthemis). Släktet har sju arter, varav två förekommer i Sverige, kamomill och gatkamomill.Equisetum: Ett släkte inom den enda kvarlevande familjen Equisetaceae (fräkenväxter) av ordningen Equisetales (klassen Equisetopsida (Sphenopsida) och divisionen Equisetophyta (Sphenophyta)). Växterna är avlägset besläktade med ormbunkarna och har relativt stor utbredning. De ihåliga, ledade och styva stjälkarna innehåller silikater. I Sverige förekommer åkerfräken (Equisetum arvense L.) i nästan hela landet. Syn. fräken.Kamomill: Ettårig prästkrageliknande blomma (Matricaria recutita) av släktet Matricaria och familjen Asteraceae, med naturlig hemvist i Europa och västra Asien. Kamomill och romersk kamomill (Anthemis nobilis) används som medicinalörter, bl a för te, extrakt, färgämnen eller oljor. Växten innehåller kolin, kumariner, blåfärgande glykosider, flavonoider, salicylat, tanniner och eteriska oljor. Syn. blå kamom ill.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.VäxtextraktSvullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Subkutan vävnadHjärtsjukdomarBindvävssjukdomar: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).Endarterit: Inflammation av den inre hinnan i en pulsåder.Ehlers-Danlos syndrom: En heterogen grupp kollagena sjukdomar. De vanligaste symtomen är extremt tänjbar hud och tänjbara leder, skör hud och dålig sårläkningsförmåga.Mesembryanthemum: Ett växtsläkte av familjen Aizoaceae. Växterna är hemmahörande i Afrika och används i stor utsträckning mot erosion för att binda marken längs vägar och stränder.Is: Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.Skin CreamGlass: Fryst mejeriprodukt, baserad på råvaror som grädde, mjölkfett, mjölk, ägg, socker och smakämnen.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).