Fysiologiska mekanismer för reglering av matlusten.
Naturlig matlust.
Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.
Ett 16 kD-peptidhormon som utsöndras av vita fettceller och som medverkar i regleringen av födointaget och energibalansen. Leptin avger den viktigaste afferenta signalen (insignalen) från fettceller i det svarssystem som reglerar kroppens fettlager.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Preparat som används för att minska matlusten.
Preparat för att öka matlusten; de används regelmässigt för behandling av anorexi i samband med cancer och AIDS.
Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.
Anorexi.