Apoptos (celldöd) utlöst av förlust av förbindelsen till den extracellulära matrisen.
Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.
Nätverksliknande ämne i det extracellulära utrymmet och i förbindelse med cellytans basalmembran. Det främjar cellförökningen och erbjuder en stödstruktur för celler och lysat i odlingsskålar.