Den steroidfamilj som ger upphov till androgenerna.