2,2´-anhydro-1-beta-D-arabinofuranosylcytosin. En med cytarabin närbesläktad substans som metaboliseras till cytarabin och därmed får en mer ihållande antitumörverkan.