En ögrupp inom SAMOA, sydväst om mitten av Stilla havet. Huvudstaden heter Pago Pago.
Parlamentarisk demokrati och monarki bestående av de två öarna Savai'i och Upolu i ögruppen Oceanien i södra Stilla havet. Ytan är 2944 km2, och folkmängden uppgår till drygt 177 000 (juli 2005). Huvudstaden heter Apia.
Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.
Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.
Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.
Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En art av Arenavirus, som ingår i den gamla världens Arenavirus och som ger upphov till lassafeber. Lassavirus är ett vanligt förekommande smittämne bland människor i Västafrika. Virusets naturliga värd är musen Mastomys natalensis.
En akut febersjukdom hos människa som orsakas av Lassavirus.
Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.
Republik bestående av en ögrupp i Melanesien i sydvästra delen av Stilla havet. Ytan är 18 270 km2, och folkmängden uppgår till drygt 856 000 (juli 2002). Huvudstaden heter Suva och är belägen på ön Viti Levu.
Republik i Kaukasien med en yta av 29 800 km2 och en folkmängd på 3,6 miljoner invånare. Huvudstad är Jerevan. Högplatålandskapet är bergigt med ett kontinentalt klimat. Landet gränsar till Turkiet, I ran, Azerbajdzjan och Georgien. Armenien var en del av Sovjetunionen fram till 1991 och är sedan dess medlem av Oberoende staters samvälde (OSS).
Land i sydöstra Europa, söder om Kaukasus. I norr gränsar landet mot Ryssland, i öster mot Kaspiska havet. Ytan är 86 600 km2, folkmängden 7,6 miljoner invånare, och huvudstaden, hamnstad vid Kaspiska havet, heter Baku.
Republik i sydöstra Europa, gränsande till Ukraina och Rumänien. Landets yta är 33 843 km2, och folkmängden uppgår till 4,3 miljoner invånare. Huvudstad är Chisinau.
Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.
Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.
Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.
Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.
Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.
Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.
Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.
Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .
Spelformer där utgången är slumpmässig och deltagandet oftast innebär ett risktagande i form av penninginsats.
Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.
Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.
Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.