Ett släkte av familjen Liliaceae innehållande antrakinonglykosider, såsom aloin-emodin eller aloe-emodin, vilka orsakar irritation i mag-tarmkanalen, laxering och njurskada. Har tidigare använts som l axeringsmedel och för behandling av dermatit.
Purgativt (kraftigt laxerande) antrakinon som finns i ett flertal växter, särskilt Rhamnus frangula (brakved).
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Populära burfåglar av familjen finkar. Den naturliga kanariefågeln (Serinus canaria) är grågrön med gula färgteckningar på huvud och bröst. Förädlade former kan vara enfärgat vita, gula eller rödaktiga.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Fleromättad olja från mogna frön av lin, Linum usitatissimum (L. Linaceae). Den består huvudsakligen av estrar av glycerol och fettsyrorna linolensyra, linolsyra och oljesyra. Oljan används som uppmjukande medel i liniment, krämer och tvålar, som laxermedel i veterinärmedicin och som bindemedel i lacker och färger.
Morot. Nyttoväxt och rotfrukt, Daucus carota sativa, med ett knippe starkt flikiga blad, platta grupper av små, vita blommor och en långsmal, konisk och gulröd rot, som äts som grönsak.
Utvändig behandling med vatten i terapeutiskt syfte.
Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.
Reproduktion av data (t ex text, bilder) till annan plats eller annat medium än originalets (källdata) utan ändring av originaldata.
Fordon, oftast med fyra hjul, avsedda för persontransport och oftast drivna av en förbränningsmotor.
Organiska salter av cyansyra med radikalen -OCN.
Ett näringsrikt livsmedel framställt genom koagulering av mjölk och avskiljande av mjölkens vassle.
Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Någon av de två köttiga, blodrika vävnadsstrukturer som omger munnen.
Medfödd defekt i överläppen, där överkäkens utsprång inte växt ihop med de sammanfogade mediala näsutskotten. Defekten tros vara orsakad av en bristfällig mesodermförflyttning i i huvudet. Syn. harmyn thet, harläpp.
Cancersjukdom i läppen.
Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.
Ett tricykliskt, anorektiskt verkande medel som är obesläktat med och mindre giftigt än amfetamin, men med vissa liknande bieffekter. Det hämmar upptag av katekolaminer och blockerar bindning av kokain till den dopaminupptagande transportmolekylen.
Torkade rhizom och rötter av Piper methysticum, en växt som hör hemma i Oceanien och är känd för sina ångestdämpande och sedativa egenskaper. Omfattande bruk kan ge negativa effekter. Medlet innehåller alkaloider, laktoner, kawain, metysticin, mucilago, stärkelse och yangonin. Kava är även benämning på en besk brygd, gjord på växtens rötter.
En syra-basindikator som är färglös i syralösning, men som blir röd när lösningen blir alkalisk. Medicinskt används ämnet som laxermedel.