En glutamatdekarboxylashämmare och GABA-antagonist. Det används för att framkalla kramper hos experimentdjur.
Benämning på föreningar med gruppen CH2=CHCH2-. Finns i bl a vitlök och senapsolja.