Ursprungligen en arabisk vetenskap, föregångare till dagens kemi. Numera benämning på "guldmakarkonst".
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.
Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.
En ögrupp tillhörande Portugal, belägen i norra Atlanten, utanför Portugals kust.
Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.
Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.
Huvudstad i Tyskland.
Normal reaktion på förlust, av närstående, husdjur, eller föremål, t ex. Sorgen är självbegränsande och brukar gå över med tiden.
Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.
Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.
Den del av ögongloben som är framför linsen.
Tiden från 1901 till 2000.
Flytande näringspreparat för spädbarn med speciella näringsbehov eller med mjölkallergi, eller vars mödrar inte kan amma.
Publikationer bestående av beskrivningar av eller kataloger över publika utställningar.
Såväl förevisande av föremål som själva föremålen.
Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och
Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Elakartade lymfom där lymfcellerna är hopklumpade till avgränsade noduler inuti lymfknutorna. Nodulerna påminner i viss utsträckning om germinalcentra i lymfknutsfolliklar och utgör sannolikt en neoplastisk utveckling av follikulära B-lymfocyter från lymfknutor. Denna lymfomklass förekommer vanligen hos äldre personer, är spridd till flera lymfknutor, och möjligen även extranodal. Patienter med lymfom med follikulärt eller nodulärt mönster har oftast ett lindrigare sjukdomsförlopp än de med diffust lymfom.
Ett flertal växtarter inom familjen Vaccinium, kända för sina ätliga frukter (blåbär).